Evenimente

Anunț de mediu
Anunț de mediu

COMUNA SÂNPAUL, cu sediul în localitatea Sânpaul nr. 195, Județul Cluj, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Infrastructură rutieră în Comuna Sânpaul, Județul Cluj, obiect 3: Ulița la Tetea, Ulița la Balmoș și pod peste Valea Șardului”, propus a fi realizat ]n localitatea Șardu, Comuna Sânpaul, Județul Cluj.

Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, și la sediul Primăriei Comunei Sânpaul din localitatea Sânpaul nr. 195, în zilele de luni-joi între orele 0900-1400 și vineri între orele 0900-1300

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 0900-1400 și vineri între orele 0900-1300.


Alegeri 2024 în Comuna Sânpaul
Alegeri 2024 în Comuna Sânpaul

În vederea desfășurării alegerilor pentru primar și consiliul local în Comuna Sânpaul, alăturat aveți documente legate de procesul electoral.

Vă rugăm să reveniți pentru actualizări, aici urmând să fie publicate inclusiv rezultatele. Vă mulțumim.

Proces-verbal de completare a Biroului electoral de circumscripție nr. 71 Sânpaul

 

Actualizare 26 aprilie 2024:

Fișier Adobe PDF Proces-verbal de afișare hotărâri privind acceptarea candidaturilor de primar
Fișier Adobe PDF Proces-verbal de afișare hotărâri privind acceptarea candidaturilor pentru consilieri locali

 

Actualizare 30 aprilie 2024:

Proces-verbal de afișare hotărâri privind acceptarea candidaturilor de primar 
Proces-verbal de afișare hotărâri privind acceptarea candidaturilor pentru consilieri locali

Propunere candidat pentru primar AUR (Alianța pentru Unirea Românilor)

Propunere candidat pentru primar PSD (Partidul Social Democrat) 
Propunere candidat pentru primar PNL (Partidul Național Liberal)
Propunere candidat pentru primar PP (Partidul Patrioților)
Propunere candidat pentru primar ADU (Alianța Dreapta Unită USR-PMP-FORȚA DREPTEI)
Propunere candidați pentru consilieri locali AUR (Alianța pentru Unirea Românilor)
Propunere candidați pentru consilieri locali PSD (Partidul Social Democrat)
Propunere candidați pentru consilieri locali PNL (Partidul Național Liberal)
Propunere candidați pentru consilieri locali PP (Partidul Patrioților)
Propunre candidați pentru consilieri locali ADU (Alianța Dreapta Unită USR-PMP-FORȚA DREPTEI)
Hotărârea BECC de acceptare a candidaturii de primar PSD (Partidul Social Democrat)
Hotărârea BECC de acceptare a candidaturilor de consilieri PSD (Partidul Social Democrat)
Hotărârea BECC de acceptare a candidaturii de primar AUR (Alianța pentru Unirea Românilor)
Hotărârea BECC de acceptare a candidaturilor de consilieri AUR (Alianța pentru Unirea Românilor)
Hotărârea BECC de acceptare a candidaturii de primar PNL (Partidul Național Liberal)
Hotărârea BECC de acceptare a candidaturilor de consilieri PNL (Partidul Național Liberal)
Hotărârea BECC de acceptare a candidaturii de primar ADU (Alianța Dreapta Unită USR-PMP-DREAPTA UNITĂ)
Hotărârea BECC de acceptare a candidaturilor de consilieri locali ADU (Alianța Dreapta Unită USR-PMP-DREAPTA UNITĂ)
Hotărârea BECC de acceptare a candidaturii de primar PP (Partidul Patrioților)
Hotărârea BECC de acceptare a candicaturilor de consilieri PP (Partidul Patrioților) 

 


Publicare procedură proprie achiziție de servicii - Programul Național Masă Sănătoasă
Publicare procedură proprie achiziție de servicii - Programul Național Masă Sănătoasă

În atenția tuturor agenților economici interesați:

Mai jos regăsiți caietul de sarcini aferent achiziției publice de servicii în vederea implementării Programului Național Masă Sănătoasă

/uploads/Anunt%20PNMS.pdf

/uploads/Caiet%20de%20Sarcini.pdf


Anunț - Impozite și Taxe
Anunț - Impozite și Taxe

Vineri, 29.03.2024, plata impozitelor și taxelor se va putea face numai cu card.


Anunț pentru concesionare teren extravilan Topa Mică
Anunț pentru concesionare teren extravilan Topa Mică

Primăria Comunei Sânpaul organizează, în data de 15 aprilie 2024, ora 14:00, la sediul Primăriei Sânpaul, sala PAPI, licitație cu plic închis pentru concesionarea unui teren extravilan, cu categoria de folosință arabil, situat în localitate Topa Mică la locul denumit popular Decoi, in suprafață de 24370 mp, identificat cu CF nr. 56126, imobil aparținând domeniului privat al Comunei Sânpaul. Clarificările se pot solicita până la data de 04.04.2024, ora 14:00 și ofertele se depun în plic sigilat la registratura Comunei Sânpaul din localitatea Sânpaul nr. 195, județul Cluj, până la data de 15.04.2024, ora 10:00. Concesionarea se face conform OUG 57/2019 și HCL nr. 13 din 06.02.2024. Informații suplimentare se găsesc în caietul de sarcini anexat prezentului anunț sau se pot obține de la biroul achiziții al Comunei Sânpaul, din localitatea Sânpaul nr. 195, Județul Cluj. Vă rugăm reveniți la prezentul anunț pentru eventualele clarificări care vor fi solicitate și afișate mai jos.

Vă mulțumim și vă așteptăm la licitație.

Caiet de sarcini pentru concesionare teren extravilan în Topa Mică
HCL nr. 13 din 06.02.2024

CLARIFICARE 05.04.2024: din motive tehnice/legale licitația se anulează și se va reprograma pe o dată ulterioară ce va fi anunțată pe site. Mulțumim pentru înțelegere.


Hotărâri Consiliul Local

HCL 105 din 2021.pdf

HCL 104 din 2021.pdf

HCL 103 din 2021.pdf

HCL 102 din 2021.pdf

HCL 101 din 2021.pdf

HCL 100 din 2021.pdf

HCL 99 din 2021.pdf

HCL 98 din 2021.pdf

HCL 97 din 2021 .pdf

HCL 96 din 2021.pdf

HCL 95 din 2021.pdf

HCL 94 din 2021.pdf

HCL 93 din 2021.pdf

HCL 92 din 2021.pdf

HCL 91 din 2021.pdf

HCL 90 din 2021.pdf

HCL 89 din 2021.pdf

HCL 88 din 2021.pdf

HCL 87 din 2021.pdf

HCL 86 din 2021.pdf

HCL 85 din 2021.pdf

HCL 84 din 2021.pdf

HCL 83 din 2021.pdf

HCL 82 din 2021.pdf

HCL 81 din 2021.pdf

HCL 80 din 2021.pdf

HCL 79 din 2021.pdf

HCL 77 din 2021.pdf

HCL 78 din 2021.pdf

Proiecte de hotărâri

PHCL taxe si impozite.pdf

PHCL rectificare buget..pdf

PHCL aprobare indicatori tehnico - ec - gradinita.pdf

PHCL insusire parteneriat.pdf

PHCL neasumare program scoli.pdf

PHCL decontare transport .pdf

PHCL premiere cupluri.pdf

PHCL actualizare indicatori ec.scoala.pdf

PHCL rectificare buget trim III 2023.pdf

PHCL alegere presedinte sedinta in 27.07.2023.pdf

PHCL aviz iluminat treceri de pietoni.pdf

PHCL acordare distinctie Moldovan Simion.pdf

PHCL cetatean de onoare - Gocan Simion.pdf

PHCL acordare mandat pentru aprobare hotarare la ADI Eco- Metropolitan.pdf

PHCL acordare mandat AGA ADI Eco- Metropolitan.pdf

PHCL 34.pdf

PHCL 33.pdf

PHCL 32.pdf

PHCL 31.pdf

PHCL 30.pdf

PHCL 29.pdf

PHCL 28.pdf

PHCL 27.pdf

PHCL 26.pdf

PHCL 25.pdf

PHCL 24.pdf

PHCL 23.pdf

PHCL 22.pdf

PHCL 21.pdf

PHCL 20.pdf

PHCL 19.pdf

PHCL 18.pdf

PHCL 17.pdf

PHCL 16.pdf

PHCL 15.pdf

PHCL 14.pdf

PHCL 13.pdf

PHCL 12.pdf

PHCL 11 .pdf

proiect de hotarare 46 - decontare naveta cadre didactice.pdf

proiect de hotarare 45 - insusire acord ACOR.pdf

proiect de hotarare 44 - dizolvare si lichidare UPS.pdf

PHCL - incheiere exercitiu bugetar 2022.pdf

PHCL reaprobare retea scolara .pdf

PHCL revocare HCL 79.2022.pdf

PHCL - decont transport cadre didactice.pdf

PHCL - numire presedinte sedinte.pdf

proiect de hotarare - cetatean de onoare - Medan augustin.pdf

proiect de hotarare - distinctie - Pacurar Ioan.pdf

proiect de hotarare - distinctie - Baican Ioan.pdf

proiect de hotarare - cetatean de onoare - Mcdonald Robert.pdf

PHCL - organigrama si stat de functii.pdf

PHCL decontare transport cadre didactice.pdf

PHCL acordare titlu de cetatean de onoare.pdf

PHCL modificare HCL 1 din 2023.pdf

PHCL plan anual de achizitii.pdf

PHCL plan de lucrari de interes local.pdf

PHCL de revocare HCL 83 din 2022.pdf

aprobare taxe.pdf

1- aprobare deficit 2022.pdf